Digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging: terugblik, vooruitblik 

DEVB-bureauredactie

Vlak voor de zomervakantie van 2022 ging de derde en laatste fase van het encyclopedieproject van start. Daarmee verlegde de DEVB-bureauredactie de focus van coördinatie naar tekstredactie. Een uitgelezen moment, dus, voor een kleine stand van zaken. 

In 2018 zette het ADVN | archief voor nationale bewegingen de schouders onder een kolossaal project. In samenwerking met honderden auteurs, een diverse groep adviesraadsleden en een zorgvuldig samengestelde kernredactie zou het ADVN vijf jaar later, in 2023, een digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging lanceren. Deze encyclopedie zou niet alleen de inhoud van de in 1998 verschenen Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging online beschikbaar maken voor een breed publiek, ook zou ze de duizenden NEVB-artikels aan een noodzakelijke inhoudelijke update onderwerpen én aanvullen met een reeks nieuwe lemma’s. 

Zo begon voor de toen nog driekoppige DEVB-bureauredactie – bestaande uit Aragorn Fuhrmann, Ann Mares en Kasper Swerts –een intellectuele marathon. Tijdens een eerste verkennende fase, die eind 2020 werd afgerond, bouwde de redactie samen met verschillende experts de redactionele structuren uit waarop het encyclopedieproject zou rusten. De kernredactie en de adviesraad, die zouden waken over de wetenschappelijke kwaliteit van het project, werden in deze fase samengesteld, en de bureauredactie legde ook waardevolle contacten met verschillende auteurs. 

In 2021 vervoegden twee nieuwe krachten de bureauredactie: met de komst van Winne Gobyn en Sarah Menu kwam de tweede fase van het project op dreef. Concreet nodigde de versterkte bureauredactie in de loop van dat jaar zo’n 400 wetenschappers en auteurs uit die samen de ruim 3000 NEVB-lemma’s en -syntheseartikels zouden actualiseren of herschrijven. Ook verzamelde de redactie duizenden voorstellen voor nieuwe lemma’s en startte ze met de constructie van de website die uiteindelijk alle informatie eenvoudig toegankelijk zou maken voor een breed publiek.

Vandaag, zo’n vier jaar na de start, zitten we nog steeds op koers. Vlak voor de zomervakantie ging de derde en finale fase van het project in. Daarmee verschuift de focus van de encyclopedisten van het ADVN nu van coördinatie naar tekst- en beeldredactie. Want de vele lemma’s en artikels die ondertussen door de DEVB-auteurs werden ingediend, moeten immers ook een blind reviewproces en een tekstredactieronde doorlopen. Daarnaast worden alle lemma’s ook met minstens één beeld geïllustreerd.

De cijfers spreken voor zich: op het moment van schrijven is het merendeel van alle NEVB-lemma’s aan een gespecialiseerde auteur toegekend. Ruim 1500 teksten werden inmiddels geschreven en zo’n 800 daarvan werden door een gespecialiseerde reviewer gereviseerd. Op die manier neemt het collectieve project dat de digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging is stilaan concreet vorm aan. Gedaan is het werk nog lang niet, maar de eindstreep komt in zicht.

Geef een reactie