Hoofdpagina

Digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging

De digitale Encyclopedie van
de Vlaamse beweging

Onder constructie: een vernieuwd en vernieuwend virtueel standaardwerk over de Vlaamse beweging

2024: Een vernieuwde Encyclopedie van de Vlaamse beweging

In 2024 verschijnt de derde en digitale editie van de Encyclopedie van de Vlaamse beweging. Deze digitale encyclopedie wil wetenschappelijke kennis over de Vlaamse beweging op een vernieuwende manier toegankelijk maken voor een breed publiek. Met een virtueel platform bestaande uit duizenden lemma’s, afbeeldingen en objecten wil de DEVB het vertrekpunt zijn voor kennis over de Vlaamse beweging, het Vlaams-nationalisme en het nationalisme in Vlaanderen.


Voorpublicaties en nieuws

Het is nog even wachten op de officiële lancering van de digitale encyclopedie in 2023. In de tussentijd houden we je met onze nieuwsberichten en voorpublicaties op de hoogte. Hieronder vind je een overzicht:

  • Eric Van de Casteele, ‘Hugo Schiltz’ (voorpublicatie van het artikel uit de digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging)
  • Aragorn Fuhrmann, ‘Een encyclopedie voor de 21ste eeuw. Concept en uitgangspunt bij de digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging‘. In: WT
  • Aragorn Fuhrmann, ‘Hamers en nagels’. In: ADVN Mededelingen
  • ‘Digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging’. In: ADVN Mededelingen
  • Stijn Knuts, Hans Vangrunderbeek en Pascal Delheye, ‘Sport’. In: ADVN Mededelingen
  • Frank Seberechts, ‘Volksunie’. In: ADVN Mededelingen
  • Andreas Stynen, ‘De DEVB. Een Encyclopedie voor de eenentwintigste eeuw’. In: ADVN Mededelingen

Lees meer


De nieuwe encyclopedisten

De digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging wordt gerealiseerd in samenwerking met een grote groep van onderzoekers, archiefinstellingen, universiteiten en andere instituties.


De 5 pijlers van de digitale Encyclopedie


1. De digitale Encyclopedie is het referentiepunt voor kennis van de Vlaamse beweging

De digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging wil het referentiepunt worden voor alle onderzoek en kennis naar Vlaams-nationalisme, nationalisme in Vlaanderen en Vlaamse beweging. Ze wil een brug vormen tussen historische kennis en erfgoed, tussen academisch onderzoek en publiekswerking, wetenschap en onderwijs.

2. De digitale Encyclopedie is gericht op een breed publiek

De digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging wil niet alleen mensen met een specifieke interesse in de Vlaamse beweging bereiken (historici, beleidsmakers, journalisten …), maar ook een breder publiek aanspreken en haar inhoud toegankelijk maken voor het onderwijs, de culturele sector en de geïnteresseerde burger.

3. De digitale Encyclopedie is een wetenschappelijke publicatie

De digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging is een wetenschappelijk naslagwerk. Elk lemma wordt beoordeeld op basis van een blind revisieproces om de wetenschappelijke kwaliteit ervan te waarborgen.

4. De digitale Encyclopedie wordt gelanceerd in 2023

De lancering van de nieuwe encyclopedie is gepland in het najaar van 2023. Ondertussen is de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse beweging wel online raadpleegbaar. Deze NEVB Online is een tijdelijke website, die in 2023 wordt vervangen door de DEVB.

5. De digitale Encyclopedie is een levende kennisbank

De digitale Encyclopedie wil een levend instrument zijn. Dat betekent dat de inhoud ook na 2023 regelmatig zal worden geüpdatet. Aan deze inhoudelijke vernieuwingen kunnen ook onze lezers meewerken. Via een contactknop op onze website wordt het eenvoudig om fouten en lacunes te melden of nieuwe suggesties aan te reiken.


Over het ADVN

De DEVB is een initiatief van het ADVN | archief voor nationale bewegingen. Het werkterrein van het Archief, Documentatie en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme bestrijkt de Vlaamse beweging in al haar geledingen.

Vragen, suggesties of complimenten? Contacteer ons via bureauredactie@devb.be.

Schrijf je hier in voor de ADVN-nieuwsbrief.